Historie

Hoe de Dorpsvereniging tot stand kwam

In januari 1971 kwam het gezin Schouwenaar in Koudekerke wonen aan de van Speijkstraat nummer 8. Terug van weggeweest. Na drie jaar in Brummen in Gelderland gewoond te hebben kwamen zij weer terug in Zeeland. In de nieuwe buurt waar we terecht kwamen, de zogenaamde Zeeliedenbuurt, kwamen veel jonge gezinnen wonen. Al snel ontstonden er leuke contacten met de nieuwe wijkbewoners. In de gesprekken op het trottoir van de straat, vanuit de maagdelijke nog onbegroeide achtertuinen of op de diverse koffiekletsen en borrelpraat kwamen de tekortkomingen en wensen in de nieuwe wijk vaak ter sprake. Zoals dat gaat in een vrij nieuwe wijk mis je allerlei voorzieningen en activiteiten. Zo ontstond al snel de behoefte om daar iets aan te gaan doen. Alleen met tekorten constateren en wensdromen dromen los je niks op; Je moet er dan ook zelf iets aan willen doen. We merkten dat bij velen die bereidheid aanwezig was zich daar voor in te zetten. De buurtbewoners begrepen al gauw dat het verstandig zou zijn de krachten te bundelen en een vereniging op te richten. Want als vereniging kun je tenslotte meer bereiken dan met solistische pogingen. Een wijkvereniging was geboren en werd op 16 september 1971 bij de Kamer van Koophandel te Middelburg ingeschreven.

Mensen van het eerste uur waren o.a Paul Hanekroot, Guus de Bruijn, Ben van Damme, Geertje Meinema-Beetsma, Arie Vrijlandt, Nel van Driel-Oostdijk, Jaap Maalderink, Henny van Os-Koevoets, Erik Bunt, Hans Buyse en Adri Schouwenaar. Zij vormden tevens het eerste bestuur van de wijkvereniging.

Het doel van de wijkvereniging was, zoals het destijds werd geformuleerd: ‘De belangen behartigen van de wijk, zoals het vervullen van bepaalde in de wijk levende wensen en in het voorzien van zekere behoeften en voorts voor het verhogen van de onderlinge communicatie van de wijkbewoners door middel van gezelligheidsactiviteiten en het gezamenlijk bouwen van bepaalde projecten ( zoals een speeltuin en een rommelmarkt)’. Activiteiten en plannen die we in die eerste tijd van de grond gepoogd hebben te tillen waren, het organiseren van bingoavonden, oprichten van een Doka, evt. een tafeltennisclub, een tennisclub, een voetbalclub, een volleybalclub, een bridgeclub, een toneelclub, een babysitcentrale, een crèche, het organiseren van een rommelmarkt, het aanleggen van een speeltuin en parkeerhavens en het realiseren van een centraal antennesysteem voor de wijk. Een aantal van deze activiteiten werden gerealiseerd, maar enkele plannen hebben het niet gered. Niettemin was er ambitie genoeg bij de wijkleden.

De eerste herinnering aan de begin jaren is de aanleg van een speeltuin. Omdat er veel kleine kinderen waren in de nieuwe wijk bleek de behoefte aan een speeltuin erg groot. De ruimte ervoor lag, op de kop van de Trompstraat. De speeltuincommissie werd gevormd door Hans Buyse, Rob Krens, Jopie Hanekroot en diverse vrijwilligers. Zij hebben hard gewerkt om deze speeltuin te realiseren. Ontwerpen en bouwtekeningen maken, kostenberekeningen opzetten, folders over speeltoestellen opvragen en bekijken en diverse overleggen met de destijdse Gemeente Valkenisse en de overige wijkbewoners. De speeltuin hield ons bezig en vulde onze vrije tijd. Na alle voorbereidingen kwam het moment van uitvoering. Daaruit bleek de saamhorigheid en bereidwilligheid tot meehelpen van de wijkbewoners.

Met vereende krachten is in de avonduren en op vele zaterdagen gewerkt om de plannen uit te voeren wat lukte met veel vrijwilligers en met veel plezier. Op 28 oktober 1972 om 10.00 uur kon de speeltuin worden geopend. We hadden daarvoor een klein feestje georganiseerd, want we vonden het toch wel een bijzondere gebeurtenis in de wijk. De Burgemeester was gevraagd de speeltuin officieel te openen. Hij had dat ook aan ons toegezegd. Maar op die bewuste zaterdag werden we ontboden op het gemeentehuis voor een gesprek met de Burgemeester. Daar hoorden wij dat hij de opening niet kon verrichten omdat de gemeenteraad in hem het vertrouwen had opgezegd. Een domper op onze opening en nog meer voor onze burgemeester. De opening van de speeltuin moest natuurlijk toch doorgaan. Op dat moment was dhr. A Schouwenaar voorzitter van de wijkvereniging en deze heeft toen de taak van de burgemeester met verve overgenomen, uiteraard zonder ambtsketen om. We hebben toen toch nog een feestelijke opening van de speeltuin kunnen vieren. Een belangrijke wens in de wijk was daardoor in vervulling gegaan en ondertussen hebben vele kinderen ervan kunnen genieten.

Al snel constateerden wij dat vele door de wijkvereniging georganiseerde activiteiten ook opengesteld konden worden voor andere mensen van het dorp. Het heeft dan ook niet lang geduurd, tot medio 1974, dat de wijkvereniging de Dorpsvereniging Koudekerke werd. Opgericht dus vanuit de wijkvereniging is het nu een bloeiende Dorpsvereniging waar veel dorpsbewoners van Koudekerke terecht lid van zijn. En nog steeds geldt het lidmaatschap per adres, dus is het hele gezin lid en kan aan alle activiteiten deel nemen. In de loop der jaren zijn diverse activiteiten door de Dorpsvereniging georganiseerd, waar onder; jarenlang de bekende en succesvolle Rommelmarkt, Kerstreizen naar kerstmarkten in binnen en buitenland, Toneel avonden, Snoeicursussen, Stadswandelingen, Disco avonden, Film avonden, Soos avonden, Zaalvoetbal avonden en Meiden avonden.

In april 2006 werd het historische feit gevierd dat het 100 jaar geleden was geweest dat de Stoomtram Walcheren met als kloppent hart Koudekerke was gaan rijden. Nu herinnert de nagebouwde Tramhalte op de hoek Tramstraat/Stationsstraat/de Ruyterstraat daar nog dagelijks aan.

Daarnaast werd zo'n 25 jaar aan een stuk de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Koudekerke verzorgd en als er ijs lag werd de ijscommissie gevormd die het ijs schoon veegde en 's avonds verlicht schaatsen mogelijk maakte. Een hele generatie groeide ondertussen op met de Dorpsvereniging en de tweede generatie komt nu ook nog geregeld naar de evenementen. Door het teruglopend aantal bestuursleden en vrijwilligers zijn helaas de activiteiten van de Dorpsvereniging de laatste jaren wat aan het teruglopen. Wij als bestuur doen hard onze best om dit tij te keren en blijven actief om activiteiten te organiseren. In het voorjaar van 2012 is middels een Zeeuwse avond, met streekproducten en een optreden van de Zeeuwse zanger Engel Reinoud en de Wasschappelse Meissen het 40 jarige bestaan van de Dorpsvereniging Koudekerke gevierd. Tevens stond een bezoek aan de Floriade 2012 te Venlo op het programma alsmede nog vele andere activiteiten.

Graag zien wij ook U de komende jaren als lid, sponsor, bestuurslid, vrijwilliger of deelnemer tegemoet op een van onze activiteiten.